top of page

MAGNETRESONANS

Välkommen till oss med din häst på MR undersökning. MRI står för ”Magnetic Resonance Imaging” och är bilddiagnostik där man undersöker hästen med hjälp av en stark magnet och radiovågor.

 

En MR undersökning kan hjälpa din veterinär att ställa diagnos när röntgen och ultraljud inte har påvisat några synbara förändringar eller när din häst inte svarar på behandling. En MR undersökning är också ovärderlig vid undersökning av hoven där hovkapseln ofta försvårar undersökning av tex mjukdelarna.

Vår MRI är stationerad på Rammbergsgården i Kungsbacka.

Din behandlande veterinär skickar remissen till oss via e-post mri@hkf.se När remissen är inkommen till oss blir du som djurägare kontaktad av vårt MR-team via telefon för tidsbokning 

Hästen kommer att få en permanentkanyl så att den lättare kan sederas under undersökningen. Båda fram/bakskorna kommer att dras av i samband med undersökningen. Vi kan inte sätta på dessa igen efter undersökningen. Om hästen har känsliga fötter så ta gärna med ett par boots som vi kan sätta på efter undersökningen. 

 

Undersökningen tar allt mellan 1-4 timmar beroende på hur stort undersökningsområdet är.

Ni lämnar av er häst på morgonen och hämtar den igen på eftermiddagen.

HUR GÅR UNDERSÖKNINGEN TILL?

VAD HÄNDER EFTER UNDERSÖKNINGEN?

Bilderna skickas till extern radiolog som gör en fullständig utvärdering av bilderna.

Svaret skickas sedan till din veterinär. Din veterinär kommer att kontakta dig för uppföljning. 

bottom of page