TEAM

Florian Lackner

LEG. VETERINÄR OCH VD

Louise

Ovesen

LEG. VETERINÄR

Ylva

Lindberg

LEG. VETERINÄR

Christine

Svanholm

LEG. VETERINÄR

Julia

Söderström

LEG. VETERINÄR

Marlene

Behring

LEG. VETERINÄR

Alexandra

Elfström

VETERINÄRASSISTENT

Testryttarinna

Therese

Bergquist

VETERINÄRASSISTENT

(Tjänstledig)

Liza

Öjetoft

VETERINÄRASSISTENT

Hippolog och sadelutprovare

My

Colebring

VETERINÄRASSISTENT &

CHEFSASSISTENT

Hannah

Blomqvist

VETERINÄRASSISTENT

Frida

Johannesson

VETERINÄRASSISTENT

Testryttarinna

Erika

Vanhanen

VETERINÄRASSISTENT

Testryttarinna (Islandshäst)

Jessica

Stenfeldt

EKONOMISK KOORDINATOR

Linda Ek

VERKSAMHETSANSVARIG

Helen

Holzt

EKONOMICHEF

  • Instagram