TEAM

Florian Lackner

LEG. VETERINÄR OCH VD

Helen

Holzt

EKONOMICHEF

Louise

Ovesen

LEG. VETERINÄR

Ylva

Lindberg

LEG. VETERINÄR

Jessica

Stenfeldt

EKONOMISK KOORDINATOR

Erika

Vanhanen

VETERINÄRASSISTENT

Testryttarinna (Islandshäst)

Alexandra

Elfström

VETERINÄRASSISTENT

Testryttarinna

Therese

Bergquist

VETERINÄRASSISTENT

(Tjänstledig)

Liza

Öjetoft

VETERINÄRASSISTENT

Hippolog och sadelutprovare

My

Colebring

VETERINÄRASSISTENT &

CHEFSASSISTENT

Hannah

Blomqvist

VETERINÄRASSISTENT

Frida

Johannesson

VETERINÄRASSISTENT

Testryttarinna

Christine

Svanholm

LEG. VETERINÄR FRÅN 21/1

Julia

Söderström

LEG. VETERINÄR FRÅN 1/2

Viktoria

Eriksson

VERKSAMHETSANSVARIG

Marlene

Behring

LEG. VETERINÄR